top of page

Jak prawidłowo użytkować maseczkę 

hopicjum maseczki.jpg

#załóżMaskę - chroń siebie i innych

W celu prawidłowego użytkowania masek 

i zmniejszenia ryzyka przenoszenia koronawirsua  zalecamy:

  1. ze względu na brak dostępności maseczki jednorazowe w tym trudnym czasie powinny przede wszystkim trafiać do szpitali, korzystaj z  masek wielorazowych,

  2. maseczki wielorazowe przed pierwszym użyciem upierz w temp. min. 60 stopni i wyprasuj gorącym żelazkiem,

  3. przed założeniem maski umyj ręce wodą z mydłem lub płynem dezynfekującym na bazie min. 60% alkoholu,

  4. zakryj maską usta i nos, upewniając się, że dobrze przylega, a więc nie ma przerw między twarzą a maską,

  5. unikaj dotykania powierzchni maski podczas jej noszenia – jeśli do tego dojdzie, umyj lub zdezynfekuj ręce żelem na bazie min. 60 % alkoholu,

  6. wymień maskę na nową, gdy ta obecnie noszona stanie się wilgotna – nie wolno używać ponownie maseczek jednorazowych, 

  7. zdejmuj maskę ostrożnie trzymając za gumki, (nie dotykaj nigdy materiałowej części maski!),

  8. po użyciu maseczkę wielorazową od razu spryskaj obficie środkiem na bazie min. 60 % alkoholu i pozostawić do wyschnięcia lub upierz            w wysokiej temperaturze min. 60 stopni, maseczki pierz zawsze oddzielnie,

  9. jeśli nie możesz od razu zdezynfekować lub uprać maseczki, przechowuj ją w szczelnie zamkniętym woreczku,

  10. po wyschnięciu wyprasuj maseczkę z użyciem maksymalnej temperatury i przechowuj w czystym woreczku. 

Zużyta maseczka nie powinna mieć kontaktu z żadnym przedmiotem czy powierzchnią użytkową, gdyż dowiedziono, że koronawirus może przetrwać na różnych nawierzchniach nawet do kilku dni. 

maseczka.jpg

Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego, odpady wytwarzane przez osoby przebywające na kwarantannie domowej z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 lub chorych na COVID-19, ale przechodzących proces leczenia w domu (objętych jednocześnie kwarantanną), należy umieścić w dodatkowym worku (tj. w dwóch workach) i wyrzucić do śmietnika/altany śmietnikowej, gdzie gromadzone są odpady komunalne. Worek ten należy umieścić w pojemniku na odpady zmieszane.

bottom of page