Hospicjum domowe we Włoszczowie

Hospicjum Domowe
NZOZ Nowe Życie
ul Mleczarska 11, 

29-100 Włoszczowa

 

Zgłoszenia do hospicjum domowego przyjmujemy:

w Poradni Leczenia Bólu (parter, p. nr 3)

poniedziałek od godz. 14 do 18

środa od godz. 10 do 15

czwartek od godz. 10 do 15

oraz pod nr tel.  601 148 700

 

Zgłoszenia do hospicjum domowego mogą dokonać:

 • osoby chore,

 • rodzina chorego lub osoby opiekujące się,

 • lekarze POZ,

 • inni pracownicy opieki zdrowotnej.


Warunkiem przyjęcia do tej formy opieki jest:

 • udokumentowanie choroby nowotworowej        lub przewlekłej w zaawansowanej fazie                (karta leczenia szpitalnego),

 • rozpoznanie lekarza POZ lub lekarza hospicjum.

 

Bezpłatna pomoc świadczona w ramach kontraktu z NFZ.

Hospicjum Domowe sprawuje opiekę paliatywną, która jest specjalistycznym świadczeniem medycznym udzielanym w domu pacjenta w ramach kontraktu z  NFZ.

Idea opieki domowej opiera się na współdziałaniu rodziny chorego                    z członkami wyjazdowego zespołu hospicyjnego.  Celem naszej pracy nie jest zatrzymanie procesu chorobowego czy wyleczenie pacjenta, ale poprawa jakości życia chorych i ich bliskich w tym trudnym okresie.

 

Zakres świadczeń:

 • zwalczanie bólu zgodnie z wytycznymi WHO i leczenie innych dolegliwości    somatycznych towarzyszących chorobie,

 • zapobieganie kacheksji,

 • profilaktyka i leczenie odleżyn,

 • rehabilitacja,

 • zabiegi pielęgnacyjno-medyczne zlecone przez lekarza hospicjum,

 • wykonywanie czynności wspierających funkcję oddychania,

 • edukacja osób opiekujących się swoimi bliskimi (instruktaż dla opiekunów       przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych i inne),

 • towarzyszenie choremu i jego rodzinie w terminalnym okresie choroby,

 • wsparcie rodziny w żałobie.  

 

W hospicjum domowym usługi medyczne świadczone są przez wyjazdowy zespół ze specjalistycznym przygotowaniem do sprawowania opieki hospicyjnej, składający się z lekarza specjalisty medycyny paliatywnej              i anestezjologii  oraz lekarza specjalisty chirurga  i 4 pielęgniarek                         z wieloletnim doświadczeniem w zakresie medycyny paliatywnej.                      Wizyty lekarskie i pielęgniarskie odbywają się po telefonicznym ustaleniu terminu. W razie potrzeby wykonywane są dodatkowe wizyty dyżurowe. Pacjenci oraz ich opiekunowie są również w stałym kontakcie telefonicznym  z pracownikami hospicjum. Jeżeli istnieje taka potrzeba, zespół uzupełniają psycholog, rehabilitant oraz kapelan chorych.

 

Naszym pacjentom wypożyczamy sprzęt ułatwiający codziennie funkcjonowanie m.in. materace przeciwodleżynowe, łóżka, chodziki, wózki inwalidzkie, koncentratory tlenu, zakupiony przez Włoszczowskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej

 

Miesięcznie pod opieką naszego hospicjum domowego znajduje się średnio około 35 pacjentów i i ich rodzin.

Zapewniamy specjalistyczną bezpłatną pomoc w oparciu o najnowsze standardy medycyny paliatywnej.