O Stowarzyszeniu

To, co możesz uczynić, jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu,

ale jest właśnie tym, co nadaje znaczenie twojemu życiu.

                                                                                                Albert Schweitzer

Włoszczowskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej jest pozarządową organizacją non-profit powstałą w 2005 r. z inicjatywy grupy osób, które nie potrafią przejść obojętnie wobec bólu, cierpienia i potrzeb drugiego człowieka.

Posiadamy status organizacji pożytku publicznego OPP.

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest niesienie bezinteresownej, wszechstronnej pomocy naszym Podopiecznym - pacjentom             w stanach terminalnych i przewlekle chorym oraz wspieranie ich rodzin w tym trudnym okresie.

Podopieczni naszego Stowarzyszenia mają zapewnioną bezpłatną pomoc, holistyczną opiekę oraz wsparcie w chorobie świadczone przez wielodyscyplinarne zespoły specjalistów z kilkuletnim doświadczeniem w zakresie opieki paliatywnej w ramach kontraktu z NFZ.

Do codziennego funkcjonowania chorych w opiece domowej oraz poprawy jakości ich życia i ich bliskich w trudnym okresie choroby potrzebny jest jeszcze odpowiedni sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, na zakup, którego wielu pacjentów nie może sobie pozwolić, np. łóżka z automatyczną zmianą pozycji, materace przeciwodleżynowe czy przenośne koncentratory tlenu. Tutaj z pomocą przychodzi nasze Stowarzyszenie, które z pozyskanych środków kupuje odpowiedni sprzęt, a następnie bezpłatnie wypożycza Podopiecznym          na czas nieograniczony. Dzięki temu w ciągu kilkunastu lat działalności znacznie podnieśliśmy w naszym regionie standard opieki nad chorymi przebywającymi w domach. W październiku 2017 r. we Włoszczowie rozpoczęło działalność hospicjum stacjonarne.                      Nasze Stowarzyszenie chce również wspierać tę formę opieki paliatywnej, poprzez doposażenie oddziału w odpowiedni sprzęt medyczny, jak również zakup wyposażenia poprawiającego komfort życia pacjentów, którzy ze względu na objawy chorobowe nie kwalifikują się już do opieki domowej.

Pomagamy również poszkodowanym w wypadkach drogowych w procesie leczenia i rehabilitacji.

Prowadzimy bezpłatną działalność szkoleniową z zakresu opieki paliatywnej, szerzymy wiedzę na temat ochrony zdrowia oraz promujemy ideę wolontariatu.